دوره 2، شماره 24 – نوروز پیروز

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس!

نامه پان ایرانیسم
دوره دو, شماره 24 – سه شنبه، 22 اسفند ماه 1396, 13 مارس 2018
www.paniranism.info . [email protected]

نوروز پیروز
نوروز باستانی یادگار ارجمند نیاکانمان را ییشاپیش به همه ی هم میهنان شادباش گفته برای همه آرزوی پیروزی و بهروزی داریم
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

درود بر هم میهنان گرامی

مطالب زیر تقدیم میشوند

نوروز ، سرود صلح – استاد مصطفی باد کوبه ای
نیایش نوروزی – بانو هما ارژنگی
چکامه بهار – استاد مسعود سپند
نوبهار / آمده نوروز در ایران زمین

پاینده ایران
نامه پان ایرانیسم

شادیم و شاد خواهیم ماند چرا که بنیاد ما بر پایه شادیست

نوروز ، سرود صلح

استاد مصطفی باد کوبه ای

برخیز هموطن به بهاران سلام کن
تا بشکند غرور زمستان، قیام کن
نوروز را نگر که پیام طبیعت است
لب را به شوق، با لب حق همکلام کن
دست خدای دفتر دل را گشوده است
برخیز و در جریده ی دل ثبت نام کن
شعر برابری است به لب های روز و شب
جانا به اعتدال زمین احترام کن
از ابر عشق، قطره ی آزادگی ببار
دل را تهی ز دشمنی و انتقام کن
خورشید وش به خار و به گل همزمان بتاب
حرف خودی و غیر خودی را تمام کن
ما نسل سرفراز بزرگی چو کورشیم
از لوح او حقوق بشر را پیام کن
برخوان به گوش عالم و آدم سرود صلح
شمشیر کینه را به ادب در نیام کن
بگذر ز قصه های پلید دمشق و شام
هر روز را به صلح و صفا صبح و شام کن
دستی بر آر و با گل سوسن به رقص شو
پایی بکوب و بی هنری را حرام کن
لب بر لب پیاله و دستی به دست دوست
نجوای عشق با لب ساقی و جام کن
بنشین کنار حافظ و خیام و مولوی
اسب چموش عشق به گلواژه رام کن
رندانه نوش خون خم و از صفای دل
یک جرعه نذر زاهد عالی مقام کن
گر شعله ی “امید” ز جان تو سر کشید
نیم نگه به خانه ی صد شیخ خام کن
مصطفی بادکوبه ای؛ “امید”
اوین ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
***
نیایش نوروزی – بانو هما ارژنگی

https://www.youtube.com/watch?v=ZuMP-0eBgoE

 

***

چکامه بهار – استاد مسعود سپند

ک چک ناودان خانه ی ما            خبر از ابر و باد و باران داد


پچ پچ برگ بید و یاس سپید            نیمه شب مژده ی بهاران داد


تا سحر میل می کشم برچشم         گر چه از میل خواب سر شارم


تا بسازم ز شعر دسته گلی              با گل واژه  در کلنجارم


می نویسم به سقف خانه ی خویش         با قلم موی خیس    مژگانم


نقشه هایی که نقش بر آب است          من نه می بینم و نه می خوانم


داغی ی بوسه های نوروزی             از دل من      قرار می گیرد


چشم هایم به گل که می افتد              سینه ام خار خار    می گیرد


 تا عروس بهار می بینم                  با دل خود     بگو مگو دارم


 باز عاشق شدی دل غافل                  پیش مردم من آ برو دارم


 فصل گل با طبیب می گویم           کم بگو روزگار پرهیز است


گر چه پاییز در تنم جاریست          سینه ام از بهار لبریز است


تا زمین در شط زمان جاریست     شعر و شور و سرود باید گفت


به شکوفه به ابر باران باد           به بهاران      درود باید گفت


در خیا بان و کوچه و بازار        دلبری های دلبران    زیباست


گوشه ی پشت بام و کنج حیاط       بغبغوی کبو تران    زیباست


 نیمه شبها میان بستر ماه            من به فکر طلوع   خورشیدم


همه جا می روم به بال خیال       می رسم تا به   تخت جمشیدم


میزنم بوسه بر سرا پایش          شهر نو روز باوران اینجاست


می گذارم به خاک پیشانی           خاک پاک دلاوران اینجاست


پیک خورشید از دیار کهن          خبر آاَورده    ماه نوروز است

سبز و اسپید و سرخ دامن کوه         یاد یک  پرچم دل افروز است

 چک چک ناودان خانه  ی ما       نیمه شب می چکد به چشمانم

نغمه سر می دهد بهار بهار          من  به فکر  بهار    ایرانم

***
نوبهار / آمده نوروز در ایران زمین

https://www.youtube.com/watch?v=i2LnZ43qPYA

***

حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
[email protected] – www.paniranism.info
درخواست هموندی
www.paniranist.org/a.htm

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

نامه پان ایرانیسم
https://paniranism.info

فیسبوک نامه پان ایرانیسم
https://www.facebook.com/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-Nameh-Pan-Iranism-147723055600332/

توئیتر نامه پان ایرانیسم
[email protected]

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.