Posts Tagged ‘درسهایی که باید از نبرد در خرمشهر گرفت’

شماره 108 – آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد.

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 108، دوشنبه شهریور ماه 1399 – 21 سپتامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: حماسه خون، دفاع از خاک، فرهاد باغبانی درسهایی که باید از نبرد […]

شماره 48 – آغاز دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران گرامی باد.

‍ هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 49، آدینه 30 شهریورماه 1397 – 21 سپتامبر 20018 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند درسهایی که باید از نبرد در خرمشهر گرفت – میلاد دهقان سخنرانی دکتر […]

شماره ١٤٨ – سالروز آزادی خرمشهر فرخنده باد

نامه پان ایرانیسم  شماره ١٤٨ – آدینه ٢ خرداد ١٣٩٣ – ٢٣ مه ٢٠١٤ www.paniranism.info – iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند سالروز آزادی خرمشهر فرخنده باد بمناسبت سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی پاینده ایران

Copyright©2010-2018.