Posts Tagged ‘ریاض دانش پژوه’

شماره 100 – شمارش معکوس برای دور تازه اعتراضات سراسری در ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 100 آدینه 5 تیر ماه 1399؛ 26 ژوئن 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند شمارش معکوس برای دور تازه اعتراضات سراسری در ایران، روشنک آسترکی اتفاقات غیزانیه : […]

شماره 80 – شهروند تنها و بقای نظام جمهوری اسلامی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 80، آدینه 29 شهریور ماه 1398 – 20 سپتامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: ۲۷ شهریور سالروز درگذشت شهریار وقتی به پنجشیر می‌رسی شهروند تنها […]

Copyright©2010-2018.