Posts Tagged ‘هما ارژنگی’

شماره 142 – اقتصاد ورشکسته، حکومتِ طلبکار!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس!   نامه پان ایرانیسم هواداران حزب پان ایرانیست در برونمرز شماره 142 ، یکشنبه 2 آبان مهر ماه 1400، 24 اکتبر 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند آنکه تاریخ می‌داند و آنکه […]

شماره 128 – 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 128، آدینه 10 اردیبهشت ماه 1400، 30 آوریل 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد سروده خلیج فارس پیامدهای شوم جمهوری اسلامی […]

شماره 127 – چرا نه به جمهوری اسلامی؟

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 127،  یکشنبه 29 فروردین ماه 1400، 19 آوریل 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند چرا نه به جمهوری اسلامی؟ از سرمایه‌گذار و کارآفرین تا کارگر و کارمند و بیکار! […]

شماره 118 – ۸ دی ماه روز بزرگداشت یعقوب لیث صفاری گرامی باد.

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 118، دو شنبه 8 دی ماه 1399، 28 دسامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند هویت تاریخی ما «ایرانی» و «شهری» است ، نه قومی! گفت وگو با احسان […]

شماره 84 – کردها هر کجا که باشند ایرانی هستند!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 84، آدینه 26 مهر 1398، 18 اکتبر 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند: کردها هر کجا که باشند ایرانی هستند! روشنک آسترکی پیوستگی های تاریخی کرد ها با […]

دوره 2 شماره 26- برای این سرزمین خون دل‌ها خورده‌ایم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم دوره دو, شماره 26 – آدینه 17 فروردین ماه 1397, 26 آوریل 2018 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی انتشار کتاب « ناگفته ها » ، ( خاطرات دکتر عنایت الله رضا ) […]

Copyright©2010-2018.