شماره ویژه، یادی از زنده یاد دکتر حسن کیانزاد

نامه پان ایرانیسم


نشست مشترک همگانی سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست و هما – ویژه گرامیداشت سرور دکتر حسن کیان‌زاد
سپاسگزاری سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت درگذشت سرور دکتر حسن کیانزاد
سخنان دکتر حسن کیان زاد ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۴ کلن آلمان

نشست مشترک همگانی سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست و هما – ویژه گرامیداشت سرور دکتر حسن کیان‌زاد

***

ترتیب سازمان‌‌هایی که پیام همدردی ارسال کرده‌اند بر اساس حروف الفبا:

انجمن اتحاد برای آغازی نو
ایران چنج
جبهه دمکراتیک ایران
جبهه ملی ایران – برونمرز
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
جبهه هماهنگ مبارزان ایران
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
جنبش سکولار دموکراسی ایران
حزب دمکرات کردستان – شاخه آلمان
حزب سکولار دموکرات ایرانیان
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
شاهزاده رضا پهلوی
شبکه فرشگرد
کارگروه ملی فراخوان‌ها
کمپین دادخواهی
کنگره رهایی ایران
کوشندگان
گروه شاهنامه و کتاب
نگهبانان نهاد پادشاهی
نهاد مردمی
هما – همگرایی ملی ایرانیان

***

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت درگذشت سرور دکتر حسن کیانزاد

از شنیدن خبر درگذشت دکتر حسن کیان‌زاد بسیار متاثر شدم. طی سالها آشنایی با زنده‌یاد کیان‌زاد، وی را فردی ایران‌دوست و پیشگام در امر همبستگی و اتحاد نیروهای سیاسی و اجتماعی یافتم. او حاضر بود #برای_ایران، اختلاف‌نظرها را کنار بگذارد و با دیگر نیروهای دموکراسی‌خواه و میهن‌دوست گفتگو و همکاری کند.

بدین‌وسیله هم‌دردی خودم را با خانواده، دوستان و همراهان دکتر کیان‌زاد به ویژه در حزب پان‌ایرانیست ابراز می‌کنم.

روانش شاد و یادش گرامی!

رضا پهلوی

***

سخنان دکتر حسن کیان زاد ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۴ کلن آلمان

 

***

هواداران حزب پان ایرانیست در برونمرز
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

به پان ایرانیست ها بپیوندید
اندیشه وحدت بخش پان ایرانیسم و کوشش در حزب پان ایرانیست و سازمان جوانان حزب پان ایرانیست یگانه راه نجات ایران از تجزیه و فروپاشی است.

***

درخواست هموندی
hamvandi@paniranist.org
شبکه های اجتماعی نامه پان ایرانیسم

تارنما: www.paniranism.info
فیسبوک: facebook.com/paniranistparty
تویتر: twitter.com/paniranism
تلگرام: t.me/Naameh_Pan

شبکه‌های اجتماعی حزب پان ایرانیست

تارنما:www.paniranist.info
اینستا گرام: paniranist.party
تلگرام http://t.me/paniranist
فیسبوک:Fb.com/paniranist.info
تویتر:paniranist_info@

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.