Archive for the ‘نامه پان ایرانیسم’ Category

شماره 49 – “ستم ملی”؛ کدام ستم؟ کدام ملت؟

‍ هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 49، چهار شنبه 11 مهرماه 1397 – 3 اکتبر 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند “ستم ملی”؛ کدام ستم؟ کدام ملت؟ گزارش ابوریحان بیرونی از جشن “مهرگان” […]

شماره 48 – آغاز دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران گرامی باد.

‍ هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 49، آدینه 30 شهریورماه 1397 – 21 سپتامبر 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند درسهایی که باید از نبرد در خرمشهر گرفت – میلاد دهقان سخنرانی دکتر […]

شماره 47 – روزگاری که میهن پرستی جرم نبود!

‍ هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 46، پنج شنبه 22 شهریورماه 1397 – 13 سپتامبر 20018 درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند مصاحبه ماهنامه اقتصادی-صنعتی «کارخانه‌دار» با مهندس تقی توکلی،صنعتگر و تکنوکرات تبریزی روزگاری که […]

شماره 46 – هفتاد و یکمین سالروز بنیاد خجسته باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 46، سه شنبه 13 شهریورماه 1397 – 4 سپتامبر 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: فشرده ای از تاریخچه نهضت ـ مکتب پان ایرانیسم ضرورت و شرایط تشکیل […]

شماره 45 – خون شهیدان سوم شهریور 1320 می جوشد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 45، دوشنبه 5 شهریورماه 1397 – 27 اوت 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: بیاد شهدای سوم شهریور ۱۳۲۰ – سوم شهریور۱۳۲۰ ننگ خیانتی نابخشودنی خون شهیدان سوم […]

شماره 44 – پان ایرانیست ها و همه ایراندوستان را آزاد کنید.‎

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 44، چهارشنبه 31 امردادماه 1397 – 22 اوت 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: دستگیری سرور آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی وکلای دادگستری در مقابل مجلس سرور […]

شماره 42 – در جستجوی کورش بزرگ

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 41، پنج شنبه 18 امردادماه 1397 – 9 اوت 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: در جستجوی کورش بزرگ، مستند زیبا و علمی به همت آ قای کورش […]

شماره 41 – سالروز انقلاب مشروطییت فرخنده باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 40، شنبه 13 امردادماه 1397 – 4 اوت 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: ۱۴ مرداد سالروز آغاز عظمت طلبی ملت ایران فرخنده باد – سروده وطن از […]

شماره 40 – پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 40، چهار شنبه 10 امردادماه 1397 – 1 اوت 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: زبان پارسی تنها زبان پارسی زبانان ایران نیست، دکتر جواد طباطبایی […]

Copyright©2010-2018.