Archive for the ‘نامه پان ایرانیسم’ Category

شماره 90 – تقدیم به روان پاک جانباختگان خیزش مردم ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 90، پنج شنبه 14 آذر ماه 1398، 5 دسامبر 20019 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند تقدیم به روان پاک جانباختگان خیزش مردم ایران، سفر برای وطن بیاد زنده […]

شماره 89 – در پشتیبانی از خیزش مردم ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 89چهاشنبه 29 آبان ماه 1398، 20 نوامبر 20019 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند حداقل ۲۷۰ کشته در پنج روز اول اعتراضات ایران عباس میلانی: آقای خامنه‌ای جامعه ایران […]

شماره 88 – گفتاری در وقایع اخیر خوزستان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 88، پنجشنبه، 23 آبان ماه 1398، 14 نوامبر 20019 www.paniranism.info . [email protected] شام ترکی! نگاه ایرانی به تهاجم ترکیه، محمد آمره گفتاری در وقایع اخیر خوزستان، حجت کلاشی تجربه‌های یک تاجر ایرانی از عراقِ پساداعش؛ […]

شماره 86 – انتخاب ۷ آبان به عنوان روز کوروش کبیر در تاجیکستان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 86، آدینه 10 آبان ماه 1398، 1 نوامبر 2019 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند کوروش پادشاهی برجسته بود که حقوق انسان‌ها را محترم می‌شمرد، پروفسور سوزان پیر اسلیموویچ […]

شماره 85 – روز جهانی کورش بزرگ فرخنده باد!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 85، آدینه 3 آبان ماه 1398، 25 اکتبر 2019 www.paniranism.info . [email protected]   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند: بزرگداشت کوروش بزرگ در سراسر جهان اهمیت کوروش بزرگ و هخامنشیان در تاریخ […]

شماره 84 – کردها هر کجا که باشند ایرانی هستند!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 84، آدینه 26 مهر 1398، 18 اکتبر 2019 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند: کردها هر کجا که باشند ایرانی هستند! روشنک آسترکی پیوستگی های تاریخی کرد ها با […]

شماره 83 – در دفاع از یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 83، آدینه 19 مهر 1398، 11 اکتبر 2019 www.paniranism.info . [email protected]   در دفاع از یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان – حجت کلاشی بازی خطرناک با فدرالیسم قومی و زبان ملّی – امیر طاهری زبان مادری، […]

شماره 82 – شورای گذار از ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 82، آدینه 12 مهر 1398، 4 اکتبر 2019 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: مناظره :حجت کلاشی فعال سیاسی پان ایرانیست و شهریار آهی سخنگوی شورای مدیریت […]

Copyright©2010-2018.