Archive for the ‘نامه پان ایرانیسم’ Category

شماره 112 – کدام آبان؟! همان آبان که ردّ خونین آن در امتداد تاریخ می‌ماند

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 112، یکشنبه شنبه 25 آبان ماه 1399، 15 نوامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی آنهایی که یکسال آزار دیدند اما محکم‌تر ایستادند: این پرونده هنوز برای همه باز است؛ برای آزادی ایران! روشنک […]

شماره 111 – پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 111، چهار شنبه 14 آبان ماه 1399، 4نوامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟ دعوت گروهی از […]

شماره 110 – روز جهانی کوروش بزرگ همایون باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 110، سه شنبه 6 آبان ماه 1399، 27 اکتبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم میشوند: بزرگداشت کوروش بزرگ در سراسر جهان در پاسارگاد با استاد بادکوبه […]

شماره ویژه – بمناسبت سالگرد ترور در رستوران میکونوس د در 17 سپتامبر سال 1992

نامه پان ایرانیسم شماره ویژه – چهارشنبه، 9 مهر ماه 1399، 30 سپتامبر 2020 درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: بمناسبت سالگرد ترور در رستوران میکونوس در 17 سپتامبر سال 1992 خواندن پیام سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست و کنگره رهایی و حزب سکولار دمکرات آمریکا، جمهوری اسلامی، مکانیسم ماشه […]

شماره 108 – آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد.

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 108، دوشنبه شهریور ماه 1399 – 21 سپتامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: حماسه خون، دفاع از خاک، فرهاد باغبانی درسهایی که باید از نبرد […]

شماره 107- هفتاد و سومین سالروز بنیاد پان ایرانیسم بر همه خجسته باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 107، شنبه 15 شهریور ماه 1399 – 5 سپتامبر 2020   درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: نگاهی به تاریخچه و آرمان پان‌ایرانیسم، آرسام محمودی ضرورت و شرایط تشکیل مکتب […]

شماره 105 – ایران تاریخ است!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 105 – چهار شنبه 28 امرداد ماه 1399 – 18 اوت 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی شماره 105 نامه پان ایرانیسم، ویژه نوشته زیبای “ایران تاریخ است!” بقلم شاعر، نویسنده و […]

شماره 104 – دکتر امیر آقاجانی و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 104 – پنج شنبه 23 امرداد ماه 1399 – 13 اوت 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: دکتر امیر آقاجانی فعال پان ایرانیست به زندان منتقل شد. چند […]

Copyright©2010-2018.