شماره 65 – طاق کسرا

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس!

نامه پان ایرانیسم
شماره 65 -چهار شنبه 22 اسفند ماه 1397, 13 مارس 2019
www.paniranism.info . iran@paniranism.info

درود بر هم میهنان گرامی

نوشته های زیر تقدیم می شوند
ریزش بخشی از طاق کسری
گفتگوی پژمان اکبرزاده با بی بی سی در مورد ریزش طاق کسرا
نخستین مستند در باره طاق کسرا – پژمان اکبرزاده
طاق كسری نماد شكوه دوران ساسانی است، گفتگوی كامل با پژمان اكبرزاده
طاق کسری شاهکار مهرازی ساسانیان
تارنمای طاق کسرا: پیوند های جالب
ایوان مدائن در خطر نابودی (+عکس)

ریزش بخشی از طاق کسری
https://www.youtube.com/watch?v=looWYwkoYoE&fbclid=IwAR3v5TxZ-Ol1uYC-1cJgu6eLzl63JRehMr9MJT9_8kzjxnL1WewuO5hUZrc

گفتگوی پژمان اکبرزاده با بی بی سی در مورد ریزش طاق کسرا
http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-47534771?fbclid=IwAR0al5bIJ-WCfByXlImX_URxPWmpxAWqzw6gwdCpcBpFu1AKR-_Ca97u58k

نخستین مستند در باره طاق کسرا – پژمان اکبرزاده
https://www.youtube.com/watch?v=Si1N2t0Dm7k

طاق كسری نماد شكوه دوران ساسانی است، گفتگوی كامل با پژمان اكبرزاده

گفتگو پیش از تکمیل مستند
https://www.youtube.com/watch?v=yPmd-Z6GEpg

طاق کسری شاهکار مهرازی ساسانیان
https://www.youtube.com/watch?v=jqsUaqM7shI

تارنمای طاق کسرا: پیوند های جالب
http://www.taqkasra.com/

ایوان مدائن در خطر نابودی (+عکس)
https://www.asriran.com/fa/news/230396/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

درخواست هموندی
https://paniranism.info/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C

نامه پان ایرانیسم در شبکه های اجتماعی

تارنما: www.paniranism.info
فیسبوک: facebook.com/nameh_paniranism
تویتر: twitter.com/paniranism
تلگرام: t.me/Naameh_Pan

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.