Archive for the ‘نامه پان ایرانیسم’ Category

شماره 98 – ایران‌زدایی از ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 98 چهار شنبه 14 اسفند ماه 1398؛ 4 مارس 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ایران‌زدایی از ایران «شنبه موعود» روحانی و «روال غیرعادی» مملکت؛ تحقیر کُرونا یا […]

شماره 97 – ریشه‌های ملی‌گرایی ایرانی و پان‌ایرانیسم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 97 سه شنبه ، 6 اسفند ماه 1398 25 فوریه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ریشه‌های ملی‌گرایی ایرانی و پان‌ایرانیسم به مناسبت نود و نهمین سالروز واقعه […]

شماره 96 – انقلاب اسلامی تمام شد؛ نظام در مرحله پیش از فروپاشی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 96 چهر شنبه 30 بهمن ماه 1398، 19 فوریه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند انقلاب اسلامی تمام شد؛ نظام در مرحله پیش از فروپاشی فراخوان منوچهر […]

شماره 95 – نمایش تکراری و مبتذل انتخابات؛ از دست‌های آلوده تا پول‌های کثیف

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 95 سه شنبه 22بهمن ماه 1398، 11 فوریه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند نمایش تکراری و مبتذل انتخابات؛ از دست‌های آلوده تا پول‌های کثیف رای دادن در […]

شماره 94 – مهندس رضا کرمانی، مردی برای تمام فصول مقاومت

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 94 پنج شنبه 10بهمن ماه 1398، 30 ژانویه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند مهندس رضا کرمانی، مردی برای تمام فصول مقاومت، هومن اسکندری به یاد مهندس […]

شماره 93 -دریغا تهی از تو ایران زمین، سالروز در گذشت دکتر ابراهیم میرانی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 93 یکشنبه 29 دی ماه 1398، 19 ژانویه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند دریغا تهی از تو ایران زمین، سالروز در گذشت دکتر ابراهیم میرانی ‫یادبود سرور […]

شماره 92 – ویژه نامه دکتر محمود افشار یزدی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 92، سه شنبه 17 دی ماه 1398، 7 ژانویه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند دکتر محمود افشار و پان ایرانیسم, میلاد دهقان ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠۱۱ دی سالروز وقف دکتر […]

شماره 91 – ۲۱ آذر روز گریز اهریمن برای همیشه گرامی‌ باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 91، چهار شنبه 20 آذر ماه 1398، 11 دسامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند بيانيه حزب پان ایرانیست: ۲۱ آذر روز گریز اهریمن برای همیشه گرامی‌ باد […]

شماره 90 – تقدیم به روان پاک جانباختگان خیزش مردم ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 90، پنج شنبه 14 آذر ماه 1398، 5 دسامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند تقدیم به روان پاک جانباختگان خیزش مردم ایران، سفر برای وطن بیاد زنده […]

Copyright©2010-2018.