Posts Tagged ‘روشنک آسترکی’

شماره 123 – ایران، تصوری ذهنی نیست

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 123، سهرشنبه 28 بهمن ماه 1399، 16فوریه 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ایران، تصوری ذهنی نیست – ایران و ایرانشهر در گفت‌وگو با صادق سجادی “ستم ملی”؛ کدام […]

شماره 117 – آنان که با عشق ایران را ساختند؛ اینان که با نخوت ویرانش کردند

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 117، پنج شنبه 4 دی ماه 1399، 24 دسامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند آنان که با عشق ایران را ساختند؛ اینان که با نخوت ویرانش کردند انقلابیون […]

شماره 111 – پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 111، چهار شنبه 14 آبان ماه 1399، 4نوامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟ دعوت گروهی از […]

شماره 104 – دکتر امیر آقاجانی و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 104 – پنج شنبه 23 امرداد ماه 1399 – 13 اوت 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: دکتر امیر آقاجانی فعال پان ایرانیست به زندان منتقل شد. چند […]

شماره 102- ایران وطنم، خاکش کفنم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 102 سه شنبه 7 امرداد ماه 1399؛ 28 ژوییه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ایران وطنم، خاکش کفنم، آرسام محمودی دکتر فرخ زندی سرپرست گروه اقتصاد ققنوس: […]

شماره 101 – جمهوری اسلامی هرگز «برنده» نخواهد بود

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 101 یکشنبه 28 تیر ماه 1399؛ 19 ژوییه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند جمهوری اسلامی هرگز «برنده» نخواهد بود، روشنک آسترکی سالگرد قیام سی تیر گرامی باد […]

شماره 100 – شمارش معکوس برای دور تازه اعتراضات سراسری در ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 100 آدینه 5 تیر ماه 1399؛ 26 ژوئن 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند شمارش معکوس برای دور تازه اعتراضات سراسری در ایران، روشنک آسترکی اتفاقات غیزانیه : […]

شماره 98 – ایران‌زدایی از ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 98 چهار شنبه 14 اسفند ماه 1398؛ 4 مارس 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ایران‌زدایی از ایران «شنبه موعود» روحانی و «روال غیرعادی» مملکت؛ تحقیر کُرونا یا […]

شماره 97 – ریشه‌های ملی‌گرایی ایرانی و پان‌ایرانیسم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 97 سه شنبه ، 6 اسفند ماه 1398 25 فوریه 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ریشه‌های ملی‌گرایی ایرانی و پان‌ایرانیسم به مناسبت نود و نهمین سالروز واقعه […]

Copyright©2010-2018.